Het forum sluit zijn deuren!
Binnenkort sluit het forum zijn deuren.
In de plaats opent er een volledig nieuw platform.
Klik hier

Klik hier om naar het nieuwe platform "KietelLife" te gaan en registreer je! >>

Richtlijnen

Forum Regels

1. Geen warez
Verzoeken doen om illegale downloads te verkrijgen via dit forum, op eender welke wijze dan ook, is verboden.

2. Geen Discriminatie
Discriminatie wordt via geen enkele weg getolereerd op dit forum.

3. Geen dubbel accounts
We laten geen dubbel accounts toe op dit forum. Enkel je eerst geregistreerde account is geldig op Kietelfantasie. Indien we merken dat je meerdere accounts hebben worden alle accounts die na je allereerste geregistreerd zijn verbannen en zal je allereerste account een waarschuwing krijgen. Indien je toch gebruik wil maken van een dubbel account wegens dringende reden of omwille van het feit dat je partner zich ook wil aanmelden op het forum, kun je hiervoor altijd terecht bij een administrator.

4. Ruzie
We streven naar een positieve vibe op het forum en vragen daarom om ruzies te bespreken buiten dit forum om. Wanneer hierbij hulp nodig is kan er uiteraard altijd een administrator worden ingelicht. Tezamen zoeken we dan naar een geschikte oplossing.

5. Postboosten/On-Topic
Graag houden we onze topic netjes en overzichtelijk. We vragen je daarom om on-topic te blijven in de onderwerpen van Kietelfora en niet onnodige berichten te posten of dubbel te posten in topics van jezelf of andere leden.

6. ABN
We hanteren ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands) op dit forum. Nederlands dat moeilijk te lezen is of andere talen worden aangesproken door teamleden.

7. De Crew
Wanneer je je niet houdt aan de vooropgestelde regels zal iemand van het team je hierop aanspreken. Het spreekt voor zich dat je eerst verwezen zal worden naar deze forumregels vooraleer er maatregelen worden getroffen.

8. Aansprakelijkheid
Gezien de hoeveelheid van berichten en de onmogelijkheid ze allemaal op alle aspecten te controleren nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.
Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht!

9. Gedrag
Pesten, vloeken, stoken, provoceren, .. zulk gedrag hoort niet thuis op dit forum. Ook hierin behouden wij ons het recht om je de toegang tot het forum te ontnemen.

10. Posten van filmpjes
Dit forum staat filmpjes toe en heeft ook een makkelijk systeem om YouTube filmpjes rechtstreeks vanaf het forum te tonen. Echter aanstotende of schokerende filmpjes die tegen de forum regels of de wetgeving strijden zijn ten strengste verboden. Voor kietelfilmpjes zijn er 3 verschillende forumdelen. Amateur filmpjes waar je volledige filmpjes kunt posten van amateur(s) die hun filmpjes niet verkopen. Professionele filmpjes waar je previews kunt posten van kietel filmpjes van kietelproducers of filmpjes die verkocht worden. Volledige filmpjes of scenes uit een kietelfilmpje van kietel producers zijn niet toegelaten op het forum. Tot slot is er ook een forumdeel voor kietel filmpjes uit films, shows of series op televisie. Hier mogen enkel de scenes waar kietelen in voorkomt gepost worden. Volledige films wordt gezien als piraterij en is uiteraard verboden.

 

Algemene voorwaarden
Als je je registreert op het forum ga je akkoord met bovenstaande Forum regels en de algemene voorwaarden.

1. Gebruik van het forum

1.1 De eigenaar en KietelFantasie verlenen jouw toestemming tot het gratis gebruik van het forum zolang je de Forum regels, de algemene voorwaarden en Privacy Policy naleeft. De eigenaar heeft tevens ten allen tijden het recht om jouw de toegang tot het forum te ontzeggen zonder hiervoor kennisgeving van te geven.

1.2 Om gebruik te maken van het forum dien je geregistreerd te zijn. Je bent hierdoor volledig verantwoordelijk over je eigen account op het forum. Indien er problemen zijn met je account dien je zelf het team hiervan op de hoogte te stellen.

1.3 Je dient minstens 18 jaar oud te zijn om het forum te gebruiken.

1.4 Je bent verantwoordelijk over de eigen veiligheid van je account zoals je wachtwoord en email en deze veilig voor jezelf te houden zonder deze met derde te delen. Indien je denkt dat er iemand anders inbreekt op je account of je wachtwoord op één of andere manier gelekt is dien je zelf zo snel mogelijk hier een administrator van op de hoogte te brengen.

1.5 Indien je je wachtwoord of gebruikersnaam verliest hebben we een tool op het forum om deze weer op te vragen. Moest je toch beide verloren zijn geraakt dien je onmiddellijk hierover te contacteren.

1.6 Alleen KietelFantasie behoud zich volledig het recht om je gebruikersnaam af te wijzen indien deze niet voldoet aan de Forum Regels of volgens ons niet binnen onze community past.

1.7 Het is niet toegestaan om proberen toegang te krijgen tot de systemen, host of servers van KietelFantasie. Indien dit het geval is word er door ons actie ondernomen.

1.8 Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die geplaatst word door leden op het forum of via de chat. Leden horen zich aan de forum regels te behouden en pest, ruzie of ander niet-accepterend gedrag word dan ook bestraft door het KietelFantasie team. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud die je post op het forum met jouw account.

1.9 Je zult geen valse identiteit aannemen (met inbegrip van het opgeven van een foutieve leeftijd) of je zult uitgeven voor andere (rechts-)personen om anderen te misleiden of anderszins

1.10 Je zult niet de instructies van het KietelFantasie weigeren. Deze dienen ten allen tijden opgevolgd te worden.

1.11 Kietelfantasie behoudt zich het recht voor op enig moment aanvullende informatie of aanwijzingen bekend te maken indien zij dat nodig acht om te voldoen aan geldende wet- of regelgeving, een gerechtelijke procedure of overheidsverzoek, of naar eigen inzicht informatie of materiaal (waaronder tevens Gebruikerscontent) geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te posten, of te verwijderen.

1.12 Je gaat ermee akkoord dat Kietelfantasie.com het recht heeft te allen tijde het lidmaatschap zonder opgaaf van reden op te heffen of de toegang tot kietelfantasie.com te ontnemen.

1.13 Je gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap niet wordt gebruikt voor het aannemen van een valse identiteit.

2. Gegevens

2.1 Je gaat ermee akkoord dat alle aan KietelFantasie verzonden gegevens en bestanden voor onbepaalde tijd worden bewaard en verwerkt. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.

2.2 Je gaat ermee akkoord dat Kietelfantasie.com het recht heeft alle aan Kietelfantasie.com verzonden gegevens en bestanden te controleren op hetgeen in onze grond- en gedragsregels verboden is als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.

2.3 Je gaat ermee akkoord dat het bij registratie verstrekte e-mailadres en IP-adres wordt verwerkt in de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van het Gemenebest van Virginia. De aan de Invision Power Services, Inc. verstrekte gegevens zullen na controle binnen 48 uur permanent worden verwijderd mits de verstrekte gegevens niet worden gemarkeerd als spamgebruiker. Alle gegevens die worden aangemerkt als spamgebruiker zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard door Invision Power Services, Inc. voor het verbeteren van de Spam Monitoring Service.

2.4 Je gaat ermee akkoord dat alle aan Kietelfantasie. verzonden gegevens en bestanden zonder melding aan de gebruiker kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.